Witamy Państwa w strefie usług elektronicznych

Miasta Oława

Na podstawie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administrator Danych

  Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta Oława z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Oławie, pl. Zamkowy 15, 55-200 Oława.

 2. Inspektor ochrony danych

  W Urzędzie Miejskim w Oławie powołany jest Inspektor Ochrony Danych. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: iodo@olawa.pl oraz pod numerem telefonu 71 303 55 79.

 3. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych

  Przetwarzanie odbywa się na podstawie dobrowolnej zgody (art. 6 p.1 lit. a RODO) i akceptacji postanowień Regulaminu, który znajduje się na stronie eurzad.um.olawa.pl. Dane zbierane są w celu: założenia konta, komunikacji klient-urząd-klient, uzyskania dostępu do informacji o zobowiązaniach, dokonywania opłat za zobowiązania online, uzyskania informacji o stanie spraw.

 4. Odbiorcy danych osobowych

  Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów świadczących asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych, w których są przetwarzane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa Trzeciego.

 5. Okres przechowywania danych osobowych

  Pani/Pana dane będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.

 6. Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych

  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia.

 7. Prawo do cofnięcia zgody

  W przypadku wyrażenia zgody do przetwarzania danych osobowych, zawsze posiada Pani/Pan prawo do jej cofnięcia. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania. W celu wycofania zgody należy wysłać korespondencję z wykorzystaniem pisma ogólnego na platformie ePUAP potwierdzonego profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo korespondencją tradycyjną opatrzoną własnoręcznym podpisem na adres: Urząd Miasta Oława pl. Zamkowy 15 55-200 Oława. Żądanie usunięcia danych jest równoznaczne z dezaktywacją Pani/Pana konta na portalu.

 8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

  Pani/Pana dane mogą być przetwarzane automatycznie i profilowane w celu wysyłania subskrypcji powiadomień (np.: termin zbliżającej się płatności).

 9. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach nie podania danych osobowych

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z portalu.

 10. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

  W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów ochrony danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Warszawa ul. Stawki 2.

Logo Uni Europejskiej z opisem