Witamy Państwa w strefie usług elektronicznych

Miasta Oława

W strefie usług elektronicznych można uzyskać:

  • Dostęp do informacji o zobowiązaniach podatkowych i opłatach Twoich oraz osób fizycznych i prawnych, które reprezentujesz, jak również informacji z innych rejestrów urzędu - dostęp ten wymaga rejestracji i uwierzytelnienia.

  • Możliwość elektronicznej realizacji płatności zobowiązań wobec Urzędu. 

  • Dostęp do formularzy elektronicznych usług udostępnianych przez Urząd.


https://bip.um.olawa.pl/

Rejestracja:

W celu uzyskania dostępu do informacji o zobowiązaniach podatkowych i opłatach oraz niektórych wpisach w rejestrach prowadzonych przez Urząd konieczne jest dokonanie rejestracji do platformy eUrzad:

  1. elektronicznie korzystając z ogólnopolskiej elektronicznej platformie usług administracji publicznej ePUAP
  2. osobiście
Logo Uni Europejskiej z opisem